Selamat Datang ke Panel Pentadbiran Sistem e-Rating


Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan atau e-Rating adalah merupakan satu saluran elektronik yang disediakan untuk kemudahan dan keselesaan pelanggan menilai prestasi perkhidmatan yang disampaikan oleh pegawai yang bertugas selepas berurusan di kaunter Majlis.

Sistem ini memberi pengalaman dan peluang kepada pelanggan MPN untuk menilai terus secara online, ringkas dan cepat dengan hanya 1 klik menggunakan tablet yang disediakan.

Sistem ini bertujuan memberi penarafan kepada kualiti perkhidmatan pegawai kaunter di samping memantapkan lagi mutu penyampaian perkhidmatan Majlis Perbandaran Nilai dari semasa ke semasa.